Begeleidingen

"Leren is je losmaken van het vanzelfsprekende."

 

Een kenmerk van begeleidingstrajecten is dat er gedurende langere tijd in een bepaalde frequentie met elkaar gewerkt wordt.

Het voordeel hiervan is:

 • U kunt in uw eigen tempo precies werken aan uw leerthema's.
 • Door de afwisseling dagelijkse praktijk en bijeenkomsten kunt u al uw stappen voorbereiden, nabespreken en uitbouwen.
 • U heeft een persoonlijke begeleider bij wie uw leerproces centraal staat.

 

Er zijn twee soorten begeleidingen:

 1. Bestaand uit een vast aantal bijeenkomsten.
 2. Doorlopend, waarin u zelf bepaalt wanneer u afrondt.

 

van Baalen & Ploos van Amstel biedt u 5 trajecten, ieder met een eigen karakter:

1. Supervisie:

Ontwikkelingsgerichte leermethode, gericht op het verhogen van uw professionaliteit.

Enkele kernbegrippen: 

 • reflecteren
 • zelfkennis
 • kwaliteiten/valkuilen
 • beroepshouding

2. Coaching:

Toepassingsgerichte leermethode, gericht op het vollediger en effectiever benutten van uw potentieel in praktische zaken.

Enkele kernbegrippen:

 • doelen stellen
 • keuzes maken
 • win-win situatie
 • sterkte/zwakte
 • regiebehoud
 • resultaten

3. Begeleide intervisie:

Didactische werkvorm, gericht op het leren zelfstandig functioneren als intervisiegroep.

Enkele kernbegrippen:

 • samenwerking
 • ontwikkelen van intervisievaardigheden
 • inzicht
 • persoonlijke capaciteiten
 • groepsdynamica

4. Haptonomie:

Mensbenadering waarin u op affectieve basis wordt uitgenodigd tot persoonlijkheidsontplooiing.

Enkele kernbegrippen:

 • vertrouwen op je gevoel
 • grenzen stellen
 • bewustwording
 • moeten-mogen
 • doen-zijn
 • aanpassen-inpassen

5. Video-Gestalt:

Therapeutische werkvorm, gericht op meer zelfvertrouwen en een gezonder functioneren.

Enkele kernbegrippen:

 • traumaverwerking
 • inzicht en bewustwording
 • oude besluiten-nieuwe besluiten
 • psychosomatiek
 • persoonlijkheidsontwikkeling

 

Supervisie
Coaching
Intervisie
Haptonomie
Video-Gestalt