Coaching

Werken met een coach is werken aan uw persoonlijke effectiviteit in het realiseren van uw doelen. In een doelgerichte route verbreedt u uw basis van daadkracht, zelfkennis en innerlijk evenwicht. Hierdoor groeit uw capaciteit in sturend handelen.

Coaching richt zich op het vollediger benutten van uw potentieel in praktische zaken (werk, studie, leiding geven, projecten, samenwerking, loopbaan, persoonlijke doelen etc.). Dit betekent dat zowel uw functioneren en presteren, als het oplossen van werk-, gedrags- en leerproblemen in het traject centraal kunnen staan.

 

DOELSTELLINGEN

 • Toegenomen zelfbewustzijn:
  Hierdoor kunt u uw toekomst meer vanuit een persoonlijke kracht en verantwoordelijkheid actief en leidend vorm geven.
 • Inzicht in de balans tussen empowerment en stress:
  U kunt dan eerder en met meer resultaat keuzes bijstellen die teveel energie vragen in verhouding tot de opbrengst.
 • Aanscherping van uw inschattingsvermogen van situaties:
  Dit stelt u in staat uw optreden te optimaliseren.

 

DOELGROEPEN

Mensen die effectiever aan hun doelstellingen willen werken.

Voorbeelden van leergebieden:

 • U wilt creatiever en flexibeler omgaan met hindernissen om uw kansen op succes zo groot mogelijk te houden.
 • U wilt uw leiderschapsvaardigheden ontwikkelen en verbeteren, zodat u met de mensen en kwaliteiten om u heen tot bloeiender samenwerkingen kunt komen.
 • U wilt uw bekwaamheid vergroten in het aansturen op resultaat.

 

ONZE SAMENWERKING

Wij: 

 • Stellen geen eisen aan vooropleiding of beroepsgroep.
 • Spreken u aan in uw eigen mogelijkheden en dagen u uit tot nieuwe acties.
 • Bieden gelegenheid tot:
  • Direct werken met materiaal uit de dagelijkse praktijk.
  • Het uitzetten van een praktisch persoonlijk stappenplan.
  • Ondersteuning en feedback.

U:

 • Bent gemotiveerd en bereid grenzen van uw huidige functioneren opnieuw te verkennen.
 • Wilt (in ieder geval een tijdje) een doelgerichte werkwijze actief uitproberen.
 • Durft uw handelen ter discussie te stellen als uitgangspunt voor het erin aanbrengen van verfijningen en versterkingen.

 

WERKWIJZE:

U kunt kiezen uit drie coachingstrajecten:

 1. Individueel of in groepjes van 2 of 3 personen:

In de eerste bijeenkomst verheldert u uw leerbehoeftes. Op basis hiervan worden duur en frequentie van het coachingstraject vastgesteld.

 2. Teamcoaching:

In een vooroverleg worden doelstellingen en werkmogelijkheden nader bepaald.

 3. Halfjaarlijkse coachingscontracten:

Iedere 14 dagen is een coach een dagdeel (3 uur) in de organisatie beschikbaar voor gesprekken met ieder die daar in het kader van zijn/haar functioneren behoefte aan heeft. In overleg kunnen ook andere frequenties overeengekomen worden.

 

Vraag voor uitgebreidere informatie onze speciale 'Bijlage Coaching' aan.

 

TARIEVEN

Traject Coaching   -   Tijdsduur   -   Tarief

1: Individueel:   -   1 uur   -   € 67,50 pp 

2 personen:   -   1 tot 1,5 uur   -   € 62,- pp 

3 personen:   -   1,5 tot 2 uur   -   € 57,- pp 

 

2: Team:   -   Op grond van een overleg waarin u uw wensen specificeert en aangeeft om hoeveel medewerkers het gaat, stellen wij vrijblijvend een offerte voor u op.

 

3: Halfjaarlijks basiscontract:   -   12 dagdelen   -   € 2355,- 

 

Tarieven betreffen alleen de contacturen.

- Voor reistijden wordt € 42,- per uur extra in rekening gebracht.

Tarieven ex btw.

 

EXTRA INFORMATIE

Hoe duidelijker u weet wat u wilt bereiken, hoe krachtiger u naar dat gewenste resultaat kunt handelen.

Het uitzetten van de beste route naar uw doel komt meestal op uzelf neer. U moet bepalen welke activiteiten u de meeste kans op succes bieden, de taken plannen en organiseren, uw energie tactisch verdelen en ruimte houden om problemen en onverwachte gebeurtenissen te kunnen hanteren.

Geen geringe opgave.

Met een coach schept u de voorwaarden om zo effectief mogelijk aan het werk te zijn. U splitst uit waar het precies om gaat, waar u nu staat, waar u wilt uitkomen en wat u daarin (nog) nodig heeft.

U kunt zich in deze samenwerking het beste vergelijken met een topsporter:

U laat u door een coach in uw krachten aanspreken en uitdagen tot het verkennen en verleggen van uw grenzen. Daardoor komt u sterker te staan en vergroot u uw kansen op het bereiken van uw doel.