Haptonomie

Een standpunt innemen vanuit verwachtingen uit uw omgeving, hoe functioneel dat ook kan zijn, 'leert' u a.h.w. om niet meer naar uw gevoel te luisteren. Als we al vroeg hebben geleerd op die grond keuzes te maken, is het later niet eenvoudig om waar te nemen hoe iets voor ons zèlf ligt.

Haptonomische begeleiding richt zich op het opnieuw ontdekken en ontwikkelen van uw gevoelens en eigen vermogens. 

Aanraking, als natuurlijke en meest directe vorm van communicatie, staat hierin centraal. Het maakt tastbaar, en daardoor veranderbaar, wanneer en waar u zich terughoudt en hoe u ruimte voor uzelf creëert.

 

DOELSTELLINGEN

 • Bewustwording van uw natuurlijke vermogens:
  Dit bevordert de persoonlijke weerbaarheid en een zelfbewustere en flexibeler profilering.
 • Toegenomen vaardigheid in het omgaan met gevoelsmatige processen:
  Uw communicaties verhelderen en zijn beter te leiden.
 • Inzicht in uw keuzemogelijkheden en in de wijze waarop u deze hanteert:
  Uw beslissingen en acties winnen hiermee aan kracht en uitstraling.

 

DOELGROEPEN

Mensen die bevredigender willen leren omgaan met problemen en complexe situaties.

Voorbeelden van leergebieden:

 • U wilt bewuster en beter gebruik maken van uw mogelijkheden om gelijkheid en wederkerigheid in uw contacten te creëren.
 • U wilt eerder en duidelijker aangeven wat u in een ontmoeting bijgesteld wilt hebben om u er prettiger in te voelen en er meer aanwezig in te zijn.
 • U wilt meer gevoel krijgen voor uw natuurlijke ritme en voor het gehoor geven aan uw non-verbale signalen.
 • U wilt steviger (blijven) staan in lastige situaties, zonder het gevoel dat u uzelf of uw positie voortdurend moet verdedigen.

 

ONZE SAMENWERKING

Wij: 

 • Stellen dat enig zelfreflecterend vermogen een succesvolle begeleiding bevordert.
 • Spreken uw gevoel aan, zodat u zich hierin weer beter gaat verstaan.
 • Bieden gelegenheid tot:
  • Ervaringsgericht leren.
  • Ontdekken hoe u op meer fundamentele wijze uw keuzes kunt maken.
  • Het vormen van een betere balans tussen gevoel en verstand.

U: 

 • Bent gemotiveerd om op persoonlijke ontdekkingsreis te gaan.
 • Krijgt de kans actief uw gevoelens en gedachten te exploreren.
 • Wilt op een veilige manier oefenen met nieuwe inzichten en ervaringen en de tijd krijgen om te leren vertrouwen op uw mogelijkheden.

 

WERKWIJZE

De bijeenkomsten worden opgebouwd uit werkvormen die passen bij wat u wilt en aankunt. Zo ontstaat uw eigen unieke combinatie van gesprekken, werken op een behandelbank en gebruik van diverse materialen en spelvormen.

Er wordt individueel gewerkt.

In overleg bepalen we de frequentie van de bijeenkomsten.

Omdat u in uw eigen tempo leert, ligt de duur van deze begeleiding niet bij voorbaat vast. Uiteraard kunnen hier op ieder moment nieuwe individuele afspraken over gemaakt worden.

Er worden ook workshops gegeven, waarin u in groepsverband uw vaardigheden kunt uitbreiden. Workshops worden bekendgemaakt via onze nieuws/acties-pagina.

 

TARIEVEN

Haptonomie/haptotherapie   -   Tijdsduur   -   Tarieven

Individueel:   -   1 uur   -   € 51,- pp 

Workshops:   -   en tarieven worden per workshop bekend gemaakt. Raadpleeg hiervoor de nieuws/acties-pagina.

Tarief ex btw.

 

EXTRA INFORMATIE

Om te zorgen dat we gehoord worden, is het van belang dat we duidelijk maken wat we willen. Dit betekent dat de mate van helderheid van onze communicatie het uiteindelijke resultaat bepaalt.

Deze helderheid hangt nauw samen met de wijze waarop we met onze gevoelens omgaan.

De rol van onze gevoelens op ons handelen is groter dan we denken. We baseren heel veel van onze oordelen, smaken en keuzes mede op persoonlijke gevoelswaarden.

Wanneer we leren deze waarden vooral aan te passen aan anderen (wat 'hoort', wat 'moet'), leren we dat ons eigen gevoel niet direct telt. We leren onze grenzen negeren en niet meer open te staan voor wat we voelen.

We moeten hierdoor noodzakelijk nieuwe reacties en patronen ontwikkelen om onze eigen krachten toch te kunnen hanteren.

Dit kost veel energie en gaat uiteindelijk ten koste van onszelf.

In de haptonomie staan deze processen centraal.

U staat centraal.

De aandacht richt zich op u en de directe begeleidingsomgeving en hierbinnen op de invloed die uw gedachten en gevoelens op elkaar hebben.

Door opnieuw de tijd te nemen om te voelen hoe u op gebeurtenissen reageert, krijgt u uzelf als instrument in handen.

Uw voelend vermogen wordt steeds opnieuw aangesproken, zodat u de vaardigheid ontwikkelt om zelf de ruimte te creëren die u nodig heeft om uw grenzen in acht te nemen en verstaan te worden.