Intervisie

In een begeleide intervisie leert u hoe u met een kleine groep professionele werkers als zelfstandige intervisiegroep kunt functioneren.

In dit proces wordt de werkzaamheid van de groep bepaald door leerbehoeftes en motivaties te verhelderen en op elkaar af te stemmen. Op die basis staat de ontwikkeling van een doeltreffende onderlinge samenwerking centraal.

 

DOELSTELLINGEN:

 • Realisatie van een intervisiekader:
  Dit is richtinggevend voor het functioneren van ieder individu en van de groep als geheel.
 • Inzicht in de taken en werkwijze van de intervisiegroep:
  De leercondities voor alle deelnemers kunnen zo geoptimaliseerd worden.
 • Intervisievaardigheden eigen maken:
  Dit stelt u in staat om zowel procesmatig als inhoudelijk op basis van zelfsturing met elkaar verder te werken.

 

DOELGROEPEN

Professionals die zich in groepsverband verder in hun beroep willen ontwikkelen.

Voorbeelden van leergebieden:

 • U wilt verdieping van inzicht in uw functioneren in complexe situaties.
 • U wilt leren van uw eigen en andermans werkervaringen om adequater om te gaan met beroepsvraagstukken.
 • U wilt gestructureerde ondersteuning om uw deskundigheden te ontwikkelen of beter tot hun recht te laten komen.

 

ONZE SAMENWERKING

Wij: 

 • Stellen dat hiërarchie of andere directe relaties geen rol mogen spelen in de groep.
 • Doen een beroep op een minimale professionele gemeenschappelijkheid.
 • Bieden gelegenheid tot: 
  • Inbrengen en bewerken van werkervaringen.
  • Oefenen in alle centrale intervisierollen.
  • Aanleren van nieuwe vaardigheden.

U:

 • Bent bereid op basis van wederkerigheid met elkaar te werken.
 • Heeft de motivatie en de tijd om te investeren in uw groep.
 • Durft uw eigen functioneren beschikbaar te stellen voor feedback en advies.

 

WERKWIJZE

Begeleide intervisies zijn opgebouwd uit gestructureerde gesprekken, korte theoretische ondersteuningen en praktische oefeningen.

Er wordt bij voorkeur gewerkt in groepen van 3 tot 8 personen. Een intervisiegroep bestaat uit personen die tenminste enige affiniteit voor elkaars werk hebben.

Een begeleide intervisiereeks, gericht op het realiseren van een zelfstandig werkende intervisiegroep, bestaat gemiddeld uit 8 à 10 bijeenkomsten van 1½-2 uur.

De frequentie van de bijeenkomsten wordt in overleg bepaald.

Vraag voor uitgebreidere informatie onze speciale 'Bijlage Begeleide intervisie' aan.

 

TARIEVEN

Groep (min. 3 pers.): Op grond van een overleg waarin u uw wensen specificeert en aangeeft om hoeveel medewerkers het gaat, stellen wij vrijblijvend een offerte voor u op. Voor 3 personen is tarief overeenkomstig supervisie/coaching. Grotere groepen bieden wij goedkopere overeenkomsten aan.

Tarieven betreffen alleen de contacturen.

- Voor reistijden wordt € 42,- per uur extra in rekening gebracht.

Tarieven ex btw.

 

EXTRA INFORMATIE

Intervisie is een collegiale werkvorm op basis van zelfsturing. Dat betekent dat de groep zich zonder begeleiding bezig houdt met de professionele werkuitvoering van de deelnemers.

Onbegeleid werken vraagt een bijzondere inzet van alle betrokkenen, nl.: op basis van wederkerigheid met elkaar willen werken. Dit houdt in dat ieder bij toerbeurt een andere centrale taak op zich neemt.

Centrale taken in intervisie zijn:

 • consult vragen
 • consult geven
 • waarnemen
 • leiden van de consultatie
 • leiden van de hele groep

Begeleide intervisie richt zich in principe op het realiseren van een intervisiegroep die deze taken zelfstandig kan coördineren en uitvoeren. Tevens wordt ingegaan op diverse methodieken voor de inhoudelijke werkbesprekingen.

Dit is een tijdelijk proces.

Daarnaast kan begeleide intervisie betekenen dat extra ondersteuning geboden wordt aan groepen die problemen ervaren of effectiever bepaalde resultaten willen bereiken.

In dit laatste geval kan ook een coachingstraject overwogen worden.