Supervisie

Leren in supervisie betekent leren hoe u uw professionaliteit kunt verhogen.

Draagvlak voor dit proces is zelfkennis, d.w.z.: inzicht in hoe u als persoon functioneert (denkt, voelt, handelt). Immers, hoe u reageert is uw persoonlijke inbreng en de basis waarop u uw beroep vorm, inhoud en deskundigheid geeft.

In de supervisie staat daarom uitbreiding van deze kennis centraal.

Hoe leert u, wat zijn uw kwaliteiten, waar liggen uw valkuilen, hoe communiceert u, waarin kunt u adequater reageren, zijn enkele voorbeelden van vragen waarop dieper ingegaan wordt. 

 

DOELSTELLINGEN

 • Uitgebreid zelfinzicht en reflectievermogen:
  Dit stelt u in staat doeltreffender ruimte te creëren om beoogde resultaten te bereiken.
 • Duidelijker persoonlijke en professionele identiteit:
  Hierdoor staat u sterker in moeilijke, veeleisende of onvoorspelbare situaties.
 • Meer zelfvertrouwen en persoonlijke weerbaarheid:
  U kunt beperkende omstandigheden flexibeler omzetten in ontwikkelingskansen.

 

DOELGROEPEN

Beroepskrachten en studenten die in hun werk met mensen productiever willen reageren op ervaren problemen.

Voorbeelden van leergebieden:

 • U wilt een evenwichtiger positie innemen in procesmatige vraagstukken binnen uw beroepspraktijk (conflicthantering, tegenoverdracht, afstand-nabijheid, sturen-volgen)
 • U wilt meer zicht op uw kwaliteiten en valkuilen om met meer kans op succes de keuzes te maken die uw doelstellingen ondersteunen.
 • U wilt zich in het stellen van grenzen minder laten bepalen door anderen, zonder dat dit ten koste gaat van uw samenwerkingsrelaties.
 • U wilt creatiever omgaan met uw eigen krachten en met het potentieel van mensen in uw directe werkomgeving.

 

ONZE SAMENWERKING

Wij:

 • Stellen minimaal HBO werk- of denkniveau in een mensgericht beroep als ingangseis.
 • Spreken u aan op uw vermogen tot zelfinzicht en reflectie.
 • Bieden gelegenheid tot:
  • Handelingsvariatie om verschillende resultaten te ervaren.
  • Inbrengen en analyseren van gebeurtenissen uit de praktijk.
  • Het in balans brengen van verbale en non-verbale vaardigheden.

U:

 • Bent relatief zelfstandig aan het werk in een baan of stage.
 • Wilt bij uw functioneren stilstaan en leerthema's zichtbaar laten worden.
 • Leert gericht op zoek te gaan naar wegen om beschikbare kennis uit te wisselen en nieuwe inzichten op de proef te stellen en uit te bouwen.

 

WERKWIJZE

De supervisies zijn opgebouwd uit een combinatie van gesprekken en praktische oefeningen (waaronder het schrijven van reflectieverslagen).

Er kan naar keuze worden gewerkt in groepjes van 2 of 3 personen, individueel.

Een supervisiereeks bestaat gemiddeld uit 15 bijeenkomsten die in principe om de 14 dagen plaats hebben. De tijdsduur van de bijeenkomst is afhankelijk van het aantal deelnemers: Individuele supervisie: 1 uur. Groepssupervisie (max. 3 personen) 1½-2 uur. 

 

TARIEVEN:

Supervisie   -   Tijdsduur   -   Tarief

Individueel:   -  1 uur  -  € 67,50 pp 

Triade (2 personen):  -  1 tot 1,5 uur  -  € 62,- pp 

Groep (3 personen):  -  1,5 tot 2 uur  -  € 57,- pp 

Tarieven betreffen alleen de contacturen.

 • Voor reistijden wordt € 42,- per uur extra in rekening gebracht.
 • Bij afloop van de reeks kan een schriftelijke persoonlijke rapportage aangevraagd worden. De kosten van deze rapportage bedragen € 105,- pp. 

Tarieven ex btw.

 

EXTRA INFORMATIE:

Om goed te zijn in uw werk is het van belang dat u weet wat u doet en waarom.

Dit houdt in dat u zicht moet hebben op welke situaties u problemen opleveren, waar dit mee te maken kan hebben, hoe u hiermee omgaat, welke alternatieven er zijn e.d.

Door met een bepaalde regelmaat over dit soort zaken na te denken, ontwikkelt u drie hoofdvaardigheden t.b.v. uw professionaliteit:

 • U verruimt zich in het bekijken van vraagstukken vanuit andere posities en invalshoeken.
 • U leert analyseren waar sterke en nog nader te ontwikkelen aspecten in uw houding, gedrag en vaardigheden liggen.
 • U vergroot uw vermogen tot zelfstandig leren.

In supervisie staat dit regelmatige nadenken of reflecteren voorop. U komt met uzelf in gesprek en brengt onder woorden wat u beweegt en wat dit betekent. Hierdoor ontdekt u wat voor u belangrijk is en wat u nodig heeft in het omgaan met andere mensen, vooral in omstandigheden die u als moeilijk ervaart.

Omdat in de praktijk vaak juist het beroep op u gedaan wordt professioneel te reageren vanuit adequaat op elkaar afgestemde gedachten, inzichten, gevoelens, strevingen en gedragingen, richt supervisie zich specifiek op het ontwikkelen van uw vermogen tot integratie van deze aspecten.