Video-Gestalt

Onbewuste en onverwerkte ervaringen bepalen en beperken voor een deel het menselijk functioneren. Inzicht in en verwerking van deze ervaringen openen de weg naar vertrouwen in de eigen vermogens tot gezond en vrij functioneren.

Video-Gestalttherapie geeft u de mogelijkheid deze 'conflictsituaties' uit het persoonlijk verleden op te lossen. 

Zij heeft als vijf belangrijkste uitgangspunten:

Psychoanalyse, gestalttherapie, bio-energetica, gedragstherapie en non-directieve therapie.

Deze uitgangspunten zijn samen met een aantal nieuwe elementen geïntegreerd tot een eigen therapeutische methode.

 

DOELSTELLINGEN

 • Meer zelfinzicht:
  Er ontstaat ruimte voor nieuwe beslissingen en voor het in individuele vrijheid nemen van de verantwoordelijkheid voor uw levenswijze.
 • Groter zelfvertrouwen en verbeterd vermogen om problemen onder ogen te zien:
  U kunt meer energie besteden aan de essentie van uw leven in het hier en nu.
 • Vermindering van de macht van het verleden:
  Acceptatie van- en omgaan met de realiteit krijgt groeikans: u wordt uw eigen leider in relatie met uw omgeving.

 

DOELGROEPEN

Mensen die zich op enigerlei wijze beperkt voelen in hun functioneren en hier iets aan willen veranderen.

Groeikansen:

 • U gaat op ontdekkingstocht.
  Dat vraagt openheid, moed en kracht. De jungle die u exploreert is niet voor niets dichtbegroeid.
 • Uw werkvragen kunnen in het begin al duidelijk zijn, maar zich ook gaandeweg het proces verhelderen en toespitsen op een fundamenteel probleem of persoonlijk conflict.

 

ONZE SAMENWERKING

Wij:

 • Gaan uit van uw motivatie tot 'ont-wikkeling'.
 • Spreken u aan op uw eigen verantwoordelijkheid.
 • Bieden gelegenheid tot:
  • Onderzoeken en uiten van onderliggende gevoelens en gedachten die een rol kunnen spelen in de huidige ervaren problemen.
  • Bewustwording van beslissingen die u in het hier en nu beperken.
  • Opdoen van nieuwe ervaringen en maken van nieuwe keuzes.

U: 

 • Bezit enig reflectief vermogen en doet hier een beroep op.
 • Bent bereid uw ervaringen te delen.
 • Wilt stilstaan bij wat u beweegt en deze informatie gebruiken om opnieuw betekenis te geven aan uw functioneren.

 

WERKWIJZE

Na een intakeprocedure wordt gewerkt in wekelijkse sessies, waarin gesprekken en zo mogelijk lichaamswerk elkaar afwisselen.

Er wordt in principe in kleine groepen van maximaal 4 personen gewerkt.

Individuele sessies zijn mogelijk, maar mogen vooral gezien worden als ondersteuning van uw uiteindelijke werk in het contact met anderen.

Onze opvatting is dat ieder mens altijd in relatie staat tot zijn omgeving en daarom het meest opdoet in een leeromgeving waarin hij die relatie kan onderzoeken en zelfs op de proef kan stellen.

In de groepjes is dit mogelijk gemaakt, waardoor u sneller tot de inzichten kunt komen die u nodig heeft om uw dagelijkse leven op een zo prettig mogelijke manier te beleven.

Bij voldoende belangstelling kan worden ingeschreven voor interne workshops. In deze workshops (of werkweekenden) wordt 2 of 3 aaneengesloten dagen met elkaar gewerkt. Enige bekendheid met video-gestalttherapie is hiervoor wenselijk. Deelnemers dienen, voorafgaand aan een workshop, tenminste één individuele introductiesessie te volgen. In 2 tot 4 weken na de workshop dient tenminste één follow-upsessie gevolgd te worden, om het geheel terdege af te ronden.

Workshopdata en -locatie worden vastgesteld wanneer minimaal 4 belangstellende reacties binnen zijn. Deze informatie wordt ook via onze nieuws/acties-pagina bekend gemaakt, zodat meerdere inschrijvingen kunnen volgen.

Vraag voor uitgebreidere informatie onze speciale 'Bijlage VGM-Workshops' aan.

 

TARIEVEN

Video-Gestalt   -   Tijdsduur   -   Tarief

Wekelijkse sessies:   -   1 uur   -   € 38,- pp
                                  1,5 uur   -   € 57,- pp 

Workshops:   -   2 of 3 dagen   -   Vanaf € 310,- pp 

 

Tarieven workshops zijn exclusief introductie- en follow-upsessies, verblijf en maaltijden. Zie ook onze 'Bijlage VGM-Workshops'. Per workshop hierover tevens informatie via de nieuws/acties-pagina.

Tarieven ex btw.

 

EXTRA INFORMATIE

De mens zendt constant, bewust en onbewust, boodschappen uit. Dat gebeurt zowel verbaal als non-verbaal.

In de Video-Gestaltmethode wordt gebruik gemaakt van deze signalen. We proberen de onbewuste signalen bewust te maken, zodat duidelijk wordt wat ze betekenen.

De onbewuste uitingen bevatten een kostbare hoeveelheid informatie. D.m.v. de video kunt u de non-verbale aspecten (lichaamshouding, reacties) van uw gedrag leren zien en begrijpen.

De opvatting is dat de non-verbale signalen kunnen wijzen op herinneringen die soms bewust, soms onbewust, lichamelijk geuit worden. Deze herinneringen zijn vaak te herleiden tot pijnlijke en verdrongen ervaringen uit het verleden.

Ons uitgangspunt is dat herinneringen in de hersenen zijn opgeslagen en dat deze, door ontspanning en concentratie op spanningen en pijn in het lichaam, opgeroepen kunnen worden. 

In dit proces bent u in staat om terug te gaan naar tijd en plaats van de traumatische gebeurtenis en gevoelens, die ten tijde van het trauma niet geuit zijn, alsnog te uiten.

Hierdoor ontstaat ruimte in het lichaam en krijgen inzichten groeikans.

Meestal is tijdens de traumatische gebeurtenis een besluit genomen dat in het huidige leven beperkende gevolgen heeft. 

Inzicht in deze oude besluiten geeft de gelegenheid om een nieuw besluit te nemen dat de weg vrij maakt tot gezonder en makkelijker functioneren.