Onderzoek / advies

Met onderzoek en advies richten wij ons op individuele functionaliteit binnen organisaties.

Wat houdt dit in?

Om een organisatie/afdeling/team goed te leiden, is het als leidinggevende van belang te weten wat uw medewerkers drijft. Immers, zij zijn degenen die er de vorm en inhoud aan geven.

Persoonlijke inzet is hierin een belangrijke groeifactor.

Dit vraagt zelfkennis en zelfverantwoordelijkheid van iedere betrokkene.

Waar geen overeenstemming (meer) bestaat over deze inzet, c.q. over persoonlijke doelstellingen, gaan storingen in de samenwerking optreden. Deze kunnen variëren van klein (vage, maar groeiende irritaties in de onderlinge communicatie) tot groot (van toenemende gezondheidsklachten en ziekteverzuim tot depressie en burn-out).

Binnen dit zeer brede perspectief onderzoeken wij:

  • Waar storingen mee te maken hebben.
  • Hoe mensen op de beste manier hun kwaliteiten (weer) kunnen benutten.
  • Waarin loopbaanperspectieven mogelijk anders gestructureerd zouden kunnen worden.

Op grond van dit onderzoek brengen wij een advies uit. Hierin geven we aan hoe wij, d.m.v. de juiste training of begeleiding, direct zelfkennis kunnen vergroten en daarmee indirect de groeifactor van de organisatie, de afdeling of het team.