Personeelswerk

Met personeelswerk richten wij ons op de doelstelling: "De juiste mens op de juiste plek". Deze doelstelling betreft zowel nieuwe als huidige medewerkers.

Wat betekent dit?

Voor iedere organisatie is het van belang dat een optimale afstemming tussen mens en werk tot stand komt. Deze afstemming vraagt veel inzicht in en aandacht voor de persoon en zijn mogelijkheden.

Uiteraard in de selectieprocedures, maar ook voor wie al langer werkzaam is. Bijvoorbeeld om met meer zelfkennis je positie bij te stellen.

Voor beide groepen bieden wij ondersteuning door dieper in te gaan op persoonlijkheidsstructuur. Ons uitgangspunt is dat goed loopbaanmanagement samengaat met toenemend zelfinzicht: wie zijn kwaliteiten en beperkingen kent is beter in staat groeikansen te benutten.

Wij geven dit vorm in screening, een onderdeel van werving en selectie. Hierin onderzoeken wij hoe medewerkers functioneren en hoe zij zich optimaal kunnen ontplooien. 

Werving en selectie vindt plaats op grond van een overleg waarin u als werkgever uw wensen kenbaar maakt t.a.v. een nieuwe medewerker. De screening is hier vast onderdeel in.

Screening kan ook individueel aangevraagd worden.

Bijvoorbeeld om:

  • Met meer zelfkennis een sollicitatiegesprek in te gaan.
  • Met meer inzicht uw loopbaan te plannen.
  • Te checken hoe u zich tot uw werk verhoudt.

U:

  • Laat uw werving, selectie en screening door ons uitvoeren.

Wij:

  • Helpen u aan de juiste persoon op de juiste plaats.
  • Bewerkstelligen een nauwkeuriger personeelsbeleid.
  • Bieden verdieping in bestaande selectieprocedures.
  • Besparen kosten door een efficiënte en integere werkwijze.