Trainingen

Doelgericht communiceren is noodzakelijk om de resultaten te bereiken die u in gedachten heeft.

Om dit helder en duidelijk te doen, is het van belang dat u weet welke boodschappen u uitzendt en ontvangt. Zo kunt u adequaat reageren op veranderende sfeer in interacties.

In de trainingen staat het leren waarnemen van de effecten van uw gedrag op uzelf en uw omgeving centraal. Deze waarnemingen zijn de start voor een persoonlijke groei met meer sturings- en handelingsmogelijkheden.

De trainingen zijn gericht op non-verbale vaardigheden, functioneel communiceren, persoonlijk leiderschap en constructief samenwerken.

 

DOELSTELLINGEN

 • Inzicht in uw communicatiestijl:
  U kunt minder bevredigende gedragspatronen omzetten in meer resultaat opleverende acties.
 • Bewustwording van procesmechanismen:
  Dit stelt u in staat tot evenwichtiger beslissingen te komen.
 • Vergroting van uw zelfinzicht:

U kunt uw vermogens efficiënter gaan inzetten in het realiseren van uw persoonlijke doelstellingen.

 

DOELGROEPEN:

Mensen die meer uit zichzelf en hun samenwerkingsverbanden willen halen.

Voorbeelden van leergebieden:

 • U wilt vanuit een verdieping van inzicht in uw functioneren met meer zelfvertrouwen uitdagingen aan kunnen gaan.
 • U wilt vanuit een krachtiger persoonlijke profilering actiever deelnemen aan besluitvormingen.
 • U wilt communicatiepatronen en informatiestromen beter leren herkennen om kansrijkere en doeltreffender acties te ondernemen.
 • U wilt als team meer zijn dan de som der delen en uw samenwerkingscapaciteit meer deskundigheidsbevorderend gebruiken.

 

ONZE SAMENWERKING:

Wij:

 • Stellen geen eisen aan vooropleiding of beroepsgroep.
 • Doen wel een beroep op uw reflectieve vaardigheden.
 • Bieden gelegenheid tot:
  • Ervaringsgericht leren met en van elkaar.
  • Veilig oefenen met nieuw gedrag.
  • Werken met video-feedback.

U:

 • Durft bij uw eigen handelen stil te staan en leerthema's zichtbaar te laten worden.
 • Krijgt de kans gebruik te maken van nieuwe invalshoeken in het uitwerken van uw vragen.
 • Heeft het voordeel via anderen ontdekkingen over uzelf te kunnen doen.

 

WERKWIJZE:

Voorafgaand aan de training kunt u in een gesprek met een van de trainers uw leerbehoeften verduidelijken. In de training ligt het accent op inzicht en bewustwording als basis voor het vergroten van uw handelingsmogelijkheden.

De trainingen zijn opgebouwd uit een combinatie van praktische oefeningen, aansluitende evaluaties en korte theoretische ondersteuningen.

Er wordt bij voorkeur gewerkt in groepen van 8 tot rond 20 personen.

Groepen kunnen zowel bestaan uit individuele inschrijvingen als uit inschrijvingen in teamverband en worden samengesteld op basis van uw leerwensen. 

Trainingen (en teambuildingen) beslaan 1 of meerdere aaneengesloten dagen. Ook kunnen trajecten worden aangegaan, waarbij een aantal trainingen met een afgesproken tijdsinterval plaatsvinden.

Trainingen worden meestal op aanvraag vastgelegd.

Bij voldoende belangstelling kunnen via onze nieuws/acties-pagina eveneens trainingsdata bekend worden gemaakt, zodat evt. meerdere inschrijvingen kunnen volgen.

 

TARIEVEN:

 • 1 dag training/teambuilding: € 165,- pp.
 • Training I (2 aaneengesloten dagen): € 415,- pp.
 • Training II (3 aaneengesloten dagen): € 572,- pp.
 • Trainingsweek (5 aaneengesloten dagen): € 895,- pp.
 • Trainingstraject: Per 'blok' als bovenstaande mogelijkheden.

Tarieven zijn ex btw, reiskosten, accommodatie en maaltijden.

Voor alle trainingen bestaat de mogelijkheid tot een follow-up.

Vraag voor uitgebreidere informatie onze speciale 'Bijlage Trainingen' aan.

 

EXTRA INFORMATIE:

Succesvol communiceren is een kunst:

Waarom? De uitkomst van een interactie wordt deels bepaald door inhoudelijke informatie, deels door procesmatige factoren.

Vaak zijn in dit laatste gebied de gegevens te vinden die de richting van de besluitvorming en dus de richting van de samenwerking beïnvloeden.

In tegenstelling tot de inhoud, worden de procesmatige factoren meestal onbewust en non-verbaal gecommuniceerd.

Om deze non-verbale boodschappen te herkennen en constructief te hanteren, is stilstaan bij uw eigen gedrag en motieven de eerste stap.

Met deze informatie verheldert u uw kijk op interacties. Hierdoor kunt u vrijer en met meer ruimte voor nieuwe keuzes belemmeringen en het 'steeds vastlopen' omzetten in groeimomenten en gewenste overeenstemmingen.

De trainingen vormen daarom ook een basis voor specifiekere onderwerpen als:

 • Herkennen en doorbreken van vertrouwde, maar te weinig voldoening gevende, patronen.
 • Assertiviteit en functioneel omgaan met spannende/ stressrijke situaties.
 • Bepalen en uitzetten van een eigen koers tegenover afwachten wat u ten deel valt.
 • Teambuilding - meer bereiken vanuit meer vertrouwen in uw eigen en elkaars kwaliteiten.

Door in de trainingen communicatieposities te variëren, verkrijgt u inzicht in meerdere factoren die een rol spelen in samenwerkingen. Dit biedt openingen voor het hanteren van andere aansturingsmogelijkheden.