Herken je jezelf?

Je zit niet lekker in je vel. Je loopt achter jezelf aan. Je baas vindt dat je niet goed functioneert. Je hebt het idee dat er meer in je zit dan er uit je komt. Je wilt graag een nieuwe stap zetten in je ontwikkeling. In zulke situaties heb je behoefte aan reflectie, het hervinden van je kracht en het ontdekken van je mogelijkheden.

Ieder mens heeft weleens van die momenten in haar of zijn leven. Vaak ben je verwikkeld in je eigen problemen en uitdagingen. Je hebt behoefte aan iemand die je op weg helpt. Noordoosten Coaching biedt je de mogelijkheid om een stap te zetten in je ontwikkeling. Noordoosten Coaching biedt je een professionele en betrokken coach aan.

 

Uitgangspunten

 • Noordoosten Coaching handelt vanuit respect voor de ander en de weg die zij/hij gaat. Dat betekent dat de eigen (herstel)kracht van de persoon uitgangspunt is en zijn/haar grenzen gerespecteerd worden.
 • Eenieder is verantwoordelijk voor haar/zijn gedrag. Dat betekent dat er samen met de gecoachte gekeken wordt naar wat haar/ hem beweegt en wat haar/zijn aandeel is in (probleem/vraag)situaties met anderen.
 • Belangrijke waarden voor Noordoosten Coaching zijn: respect, eerlijkheid, echtheid, vertrouwen in de goedheid en de (innerlijke) kracht van de mensen. 

 

Werkwijze

 • De basis van de werkwijze bij Noordoosten Coaching is intuïtie.
 • Niet alleen uit van de vraag staat centraal, maar vooral ook de persoon. Hierbij wordt gekeken naar wat de reden dat juist deze persoon nu deze vraag heeft. Er wordt samen met de cliënt gezocht naar de dieperliggende oorzaken.
 • Er wordt gekeken naar wat de persoon beweegt.
 • De basis van de cliënt wordt verstevigd om vanuit die (verstevigde) basis te handelen en/of naar de vraag te kijken.
 • Coaching bij Noordoosten Coaching is meer dan een gesprek. De klant zal soms blokkades, inzichten en oplossingen ook ervaren. Hierdoor is een beperkt aantal gesprekken voldoende. Soms kan 1 gesprek al voldoende zijn om de klant op weg te helpen. 

 

Resultaten

Door de werkwijze van Noordoosten Coaching:

 • voelt de persoon zich op haar/zijn gemak;
 • krijgt de cliënt inzicht in:
  • de oorzaak van haar/zijn probleem;
  • de reden van de vraag;
  • haar/zijn ontwikkelmogelijkheden; 
 • is de gecoachte in staat om haar/zijn verantwoordelijkheid te nemen;
 • komt de persoon in beweging;
 • vindt de cliënt de balans tussen hoofd (inzicht), handen (doen) en hart (voelen). De gecoachte is zich hierdoor meer bewust van zichzelf waardoor zij of hij effectiever wordt in het handelen.